Publikacje

Szanowni Państwo, 

W ramach VIII Szkoły Gospodarki Odpadami możliwa jest publikacja artykułów w czasopismach zaprezentowanych poniżej.

Informujemy uprzejmie, iż o druk Państwa artykułu w wymienionych czasopismach, możliwy jest pod warunkiem spełnienia wymogów redakcyjnych właściwego Wydawnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych znajdują się w podanych odnośnikach do stron czasopism: