Program

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze konieczność utrzymywania dystansu w kontaktach międzyludzkich przez najbliższe miesiące oraz rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odnośnie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeniesieniu konferencji Szkoła Gospodarki Odpadami na inny termin.

Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi, dlatego liczymy na zrozumienie z Państwa strony.
Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie konferencją.

O wznowieniu konferencji będziemy Państwa informować mailowo oraz na stronie konferencji http://szkolagospodarkiodpadami.pl.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Konferencji SGO 2020