·         Warunkiem koniecznym udziału w Szkole Gospodarki Odpadami jest przesłanie do Organizatorów formularza zgłoszeniowego oraz przelanie opłaty konferencyjnej na konto.

·         Formularz zgłoszenniowy można przesłać za pomocą: 

1.     strony internetowej, 

2.      adresu e-mail rejestracja@szkolagospodarkiodpadami.pl - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz, 

3.     faxu +48 12 617 46 05 - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz, 

4.     drogą pocztową - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz na adres Fundacja dla AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 z dopiskiem SGO2020.

·         Dostępne są dwa rodzaje uczestnictwa: prelegent i słuchacz
- I tura płatności - 600zł netto do 30 kwietnia 2020
- II tura płatności - 800zł netto po 30 kwietnia 2020

·        Termin nadsyłania zgłoszeń (tytuł artykułu i streszczenia w języku polskim) - do 30 kwietnia 2020 na adres rejestracja@szkolagospodarkiodpadami.pl

·        Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów - do 15 maja 2020 


·        Istnieje możliwość publikacji artykułu konferencyjnego. Więcej szczegółów w zakładce Publikacje.

·        Uczestnictwo obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne SGO 2020 oraz wyżywienie zagwarantowane w planie konferencji.

·         Przelewy dokonywane są na konto: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Bank PEKAO SA, nr rachunku: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391

·         Warunki kancelacji

Anulowanie uczestnictwa w Szkole Gospodarki Odpadami możliwe jest na następujących warunkach:

- do 14 dni przed konferencją nie są pobierane żadne opłaty,

- od 14 dni przed konferencją do dnia rozpoczęcia konferencji pobierana jest opłata w wysokości 50% kosztów zgłoszonego uczestnictwa,

- po rozpoczęciu konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa.

Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo na adres biuro@szkolagospodarkiodpadami.pl