Warunki uczestnictwa

·         Warunkiem koniecznym udziału w Szkole Gospodarki Odpadami jest przesłanie do Organizatorów formularza zgłoszeniowego oraz przelanie opłaty konferencyjnej na konto.

·         Formularz zgłoszenniowy można przesłać za pomocą: 

1.     strony internetowej, 

2.      adresu e-mail rejestracja@szkolagospodarkiodpadami.pl - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz, 

3.     faxu +48 12 617 46 05 - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz, 

4.     drogą pocztową - przesyłamy uzupełniony i podpisany formularz na adres Fundacja dla AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 z dopiskiem SGO2019.

·         Dostępne są dwa rodzaje uczestnictwa: prelegent (600,00 zł netto ) i słuchacz (600,00 zł netto). 

·         Osoby zgłaszające wystąpienie ustne zobowiązane są do przesłania streszczenia referatu na adres rejestracja@szkolagospodarkiodpadami.pl do dnia 13.05.2019

·         Termin zgłaszania referatów upływa 24 kwietnia 2019 roku.

·         Termin zgłoszeń na konferencję w formie słuchacza upływa 17 maja 2019 roku.

·         Istnieje możliwość publikacji artykułu konferencyjnego, szczegóły w zakładce publikacje.

 

·         Uczestnictwo obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne SGO 2019 oraz wyżywienie zagwarantowane w planie konferencji.

·         W przypadku dokonania wpłaty za udział w konferencji po 10.04.2019  do kwoty netto należy doliczyć + 200 zł

·         Przelewy dokonywane są na konto: Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Bank PEKAO SA, nr rachunku: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391

·         Warunki kancelacji

Anulowanie uczestnictwa w Szkole Gospodarki Odpadami możliwe jest na następujących warunkach:

- do 14 dni przed konferencją nie są pobierane żadne opłaty,

- od 14 dni przed konferencją do dnia rozpoczęcia konferencji pobierana jest opłata w wysokości 50% kosztów zgłoszonego uczestnictwa,

- po rozpoczęciu konferencji pobierana jest opłata w wysokości 100% kosztów zgłoszonego uczestnictwa.

Informacja o anulowaniu uczestnictwa powinna być zgłoszona telefonicznie lub e-mailowo na adres biuro@szkolagospodarkiodpadami.pl